Wystawy

 

Partnerzy

Znajdziesz nas na :

15 września 2022

Świadectwo ochronne!!!

Świadectwo ochronne!!!

 

Zobligowani do ogłoszenia,informujemy że z dniem 08.06.2022 roku, na podstawie wydanej decyzji Urzędu Patentowego otrzymaliśmy wyłączne prawo do używania znaku KKR. jako znaku własnego.

 

ZALOGUJ

ZGŁOŚ PSA NA WYSTAWĘ