ZGŁOŚ PSA NA WYSTAWĘ

ZALOGUJ

20.09.2020r.

I Krajowa i Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych

CACIB i CAC

 

Adres: MOSiR Wałcz
ul Chłodna 12,
78-600 Wałcz

 

ORGANIZATOR:

Verein Terrier und Schaferhund Freunde im IHV e.V.

Zarząd Główny

ul. Kaszubska 64

84-206 Zbychowo
 

Komitet Organizacyjny:

Joanna Jatczak

Marek Jatczak

Stanisław Lipka

Ewa Polkowska

Jan Polkowski

 

Informacje

 

e-mail : ewapolkowska.vtusf@interia.pl

 

WYSTAWA JEST DLA WSZYSTKICH RAS Z WIELOPOKOLENIOWYMI RODOWODAMI

 

Pamiętaj o książeczce zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami

 

Nie wystawiamy psów na kolczatkach.

 

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ:

1. termin: do 6 września 2020 r.

2. termin: do 13 września 2020 r.

 

ZGŁOSZENIE PSA

 

http://verein-terrier-und-schaferhund-freund.com/zgloszenie-na-wystawe

 

 

 

DANE DO WPŁAT:

 

mBank 16 1140 2004 0000 3502 7925 7786

Verein Terrier und Schaferhund Freunde im IHV e.V.

ul. Kaszubska 64

84-206 Zbychowo

pow. Wejherowski

 

UWAGA : w tytule zapłaty prosimy pisać : opłata za wystawę w Wałczu , za jakiego psa ( IMIĘ I PRZYDOMEK) w jakiej klasie , od kogo ( wystawca)

Klasy do której zgłaszamy psy

 

baby – wiek od 4 do 6 miesięcy,

szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,

młodzieży – wiek od 9 do 15 miesięcy,

pośrednia – wiek od 12 do 18 miesięcy,

otwarta- wiek powyżej 15 miesięcy,

 

użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości (dotyczy psów z PT, IPO, itd. oraz psów pracujących w dogoterapii, asystujących, psów przewodników itd.) ,

hodowlana- dla suk hodowlanych do 6 miesięcy po porodzie

championów – wiek powyżej 15 miesięcy z tytułem championa, (poszczególne klasy championów pod formularzem zgłoszenia)

weteranów (seniorów) – wiek powyżej 7 lat.

 

W klasie otwartej nie mogą być wystawiane psy z tytułem championa.

 

(Szczegółowy opis każdej klasy pod formularzem zgłoszenia na wystawę)

 

 

OPŁATY ZA WYSTAWĘ:

 

Wystawcy krajowi:

 

Wystawa podwójna międzynarodowa i krajowa:

I termin: 140/160 zł za psa*

Ii termin: 160/180 zł za psa*

 

 

Klasa baby i szczeniąt :

I termin: 100/110 zł za psa*

Ii termin: 110/120 zł za psa*

 

W dniu wystawy: 200 zł za psa

 

*- pierwsza kwota dla członków, druga dla innych organizacji

 

Wystawcy zagraniczni:

I termin: 35 euro za psa

II termin: 45 euro za psa

 

W dniu wystawy: 50 euro za psa

Konkurencje hodowlane: 50 zł/12 euro

 

 

PROGRAM WYSTAWY

 

8:00-9.00 – przyjmowanie psów zgłoszonych na wystawę, sprawy organizacyjne

9:10 – oficjalne otwarcie wystawy

9:20 – rozpoczęcie sędziowania na ringach

13:00-14:00 – przerwa obiadowa

a w przerwie: bezpłatne konkursy

 

Bezpłatny Konkurs przebierankowy pt. Pani Jesień ( konkurs o tematyce jesieni- przebierz siebie i psa) dla wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w nim wystawców, hodowców oraz społeczność lokalną ze swoimi pupilami, konkurs jest poza oceną sędziowską, uczestników ocenia komisja konkursowa- jest przeznaczony dla psów rodowodowych i bez rodowodu.- pamiętaj o zabraniu na imprezę książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami, nie pokazujemy psów na kolczatkach. Zgłoszenia do konkursu- w sekretariacie wystawy od godz. 12.00. Konkurs rozpocznie się o godz. 13.00.

 

Bezpłatny Konkurs Młodego Prezentera- dla psów z rodowodami wielopokoleniowymi, wystawianych podczas wystawy. Zgłoszenia do konkursu- w sekretariacie wystawy od godz. 12.00. Konkurs rozpocznie się o godz. 13.00.

 

14:00-18.00 – konkurencje finałowe ( rozstrzygnięcie konkursów)

18:00 – oficjalne zakończenie wystawy

 

 

OBSADA SĘDZIOWSKA: Uzupełniana

 

Ring 1: Dietmar Busse(Niemcy)

Ring 2: Jan Polkowski (Polska)

Sędziowie stażyści:

Łukasz Mierek (Polska

 

Zasady oceny psa w ringu

 

Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:

 

doskonała,

bardzo dobra,

dobra,

dostateczna,

dyskwalifikująca,

podlega ocenie;

 

W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:

 

wybitnie obiecująca,

obiecująca,

mało obiecująca.

 

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV.

Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.

Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

Najlepsze Baby w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby;

Najlepsze Szczenię w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt;

Zwycięzca Młodzieży – pies lub suka z ocenę doskonałą i lokatą I z klasy młodzieży, który wygrał porównanie;

Najlepsza Suka w Rasie (NSwR) – o ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;

Najlepszy Pies w Rasie (NPwR) – o ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;

Zwycięzca Rasy (ZR) – o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR;

Najlepsze Weteran w Rasie – pies lub suka z oceną doskonałą i lokatą I w klasie weteranów.

 

CAPC – certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAPC nie jest obowiązkowe.

 

CAJC – certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAJC nie jest obowiązkowe.

 

CAC – certyfikat na championa krajowego może otrzymać pies i suka, które uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAC nie jest obowiązkowe.

 

res. CAC – rezerwowy certyfikat na championa krajowego może zostać przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie, pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAC nie jest obowiązkowe.

 

CACIB – certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania na wystawie międzynarodowej w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CACIB nie jest obowiązkowe.

 

res. CACIB – rezerwowy certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie międzynarodowej pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu res. CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CACIB nie jest obowiązkowe.

 

KONKURENCJE HODOWLANE :

 

Najlepsza Suka Hodowlana – suka hodowlana z potomstwem (od 3 do 6 potomków);

Najlepszy Reproduktor – reproduktor ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków);

Najlepsza Para Hodowlana – pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela;

Najlepsza Hodowla – grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, z tym samym przydomkiem.

 

W tych konkurencjach nie mogą być przyznawane żadne certyfikaty

 

Najpiękniejsze Baby – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie

Najpiękniejsze Szczenię – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie

Najpiękniejszy Junior Wystaw – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży

Najpiękniejszy Pies Wystawy – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm

Najpiękniejszy Weteran – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie

 

Przypominamy wystawcom o obowiązku posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami oraz rodowodów psów w celu ich weryfikacji ,zakaz wystawiania psów kopiowanych, zakaz wystawiania psów na kolczatkach, za wszystkie szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego właściciel ( dotyczy wystawców, hodowców, widowni).

UWAGA –Podczas prezentacji psa w klasach wystawowych psa prezentujemy bez przebrania.

 

 

Znajdziesz nas na :

Partnerzy