Wystawy

 

Partnerzy

Znajdziesz nas na :

Verein Terrier und Schäferhund Freunde im IHV e.V. ma podpisaną umowę na wykonywanie badań DNA z dwoma podmiotami:

GeneVet Laboratorium Genetyki Zwierząt
Life Sequences Sp. z o.o.
ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk

PROCEDURA WYKONANIA BADANIA DNA (KLIK)

INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU (KLIK)

https://genevet.pl/


 

Fundacja IZ PIB
ul. Krakowska 1,
32-083 Balice

Opłata : 159,90 zł

Płatność na konto: 93 2490 0005 0000 4530 3650 9014

INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO (KLIK)

PROTOKÓŁ (KLIK)

ZLECENIE (KLIK)
 

WYSYŁKA

Materiał biologiczny do badania łącznie z formularzem zlecenia badania wysyłać na adres podany powyżej.

 

 

ZALOGUJ

ZGŁOŚ PSA NA WYSTAWĘ