Wystawy

 

Partnerzy

Znajdziesz nas na :

Jak uzyskać championat?
W danej klasie jest wymagana określona liczba certyfikatów:
W klasie baby- dwa certyfikaty
w klasie szczeniąt- dwa certyfikaty
w klasie młodzieży i wyższych- trzy certyfikaty
Po pobraniu, wydrukowaniu i wypełnieniu wniosku który znajduje się w zakładce DOKUMENTY -> FORMULARZE należy dokonać odpowiedniej opłaty (w zakładce DOKUMENTY -> OPŁATY), wydrukować potwierdzenie zapłaty i wysłać pocztą tradycyjną certyfikaty i karty ocen z wymienionych we wniosku wystaw, potwierdzenie zapłaty i wypełniony wniosek na adres Sekretarza Związku (adres w zakładce kontakt).
 
Jak uzyskać uprawnienia hodowlane? (suka hodowlana/ reproduktor)
Suka bądź pies jeśli chce zdobyć uprawnienia hodowlane musi mieć zrobione badania DNA oraz badania obowiązkowe dla danej rasy. Po uzyskaniu wyników z w/w badań należy zgłosić gotowość do przeglądu u sędziego, dokonać odpowiedniej opłaty oraz umówić się z sędzią na przegląd. Fakt uzyskania uprawnień hodowlanych wpisuje się w rodowód psa/suki. Jeśli pies jest zarejestrowany w Związku nalezy ten fakt zgłosić Sekretarzowi w związku w celu uzupełnienia dokumentów.

FAQ (Frequently Asked Questions)- czyli najczęściej zadawanie pytania

ZALOGUJ

ZGŁOŚ PSA NA WYSTAWĘ